Connect to the Movement

De spanningen in de wereld groeien, het is hoog tijd voor verandering, maar wat is de weg?

Volgens overheden is de groei van de economie de weg, meer consumeren, meer produceren. Door regeringen wordt al jarenlang alles uit de kast gehaald zodat de wereldeconomie verbetert. De huidige economische opleving is kunstmatig, en zal m.i. max. ca. vijf jaar duren. Waarom?

De reden is – volgens mij – omdat wij deze uiterst bijzondere planeet plunderen, en elke dag wordt het plunderen moeilijker, elke dag moeten we een metertje dieper! De aardse voorraadkast raakt uitgeput. Prijzen van grondstoffen stijgen, dat remt economische groei.

Daarnaast groeit de wereldbevolking explosief, waardoor de vraag naar plunderstoffen verder toeneemt.

De Bevolking

Honderd jaar geleden zat de aarde nog bomvol plunderstoffen, en de wereldbevolking telde minder dan één miljard mensen. De economie en de bevolking konden groeien.

Volgens mij zijn wij rond het jaar 2,000 het kantelpunt gepasseerd: De wereldbevolking blijft explosief groeien, zie kaart linkerzijde (in Afrika en het Midden-Oosten, de achtertuin van Europa, verdubbelt de bevolking elke 25-30 jaar, oftewel de komende 25 jaar neemt de bevolking met ca. 1 miljard mensen toe!), maar de economische groei stagneert, of groeit nauwelijks. De twee lijnen groeien zodoende momenteel elke dag verder uit elkaar; elke dag groeit de wereldbevolking met ca. 300,000 mensen, en elke dag is er minder te plunderen…

Je hoeft geen Einstein te zijn om te kunnen begrijpen dat de situatie op aarde zodoende momenteel structureel verslechtert.

De noodzaak om te bezuinigen, de toenemende armoede en agressie in de wereld, de toenemende stroom mensen die in Europa een beter bestaan hopen op te bouwen zijn enkele voorbeelden van de rechtstreekse gevolgen van ons huidige denken.

Wat wij nu meemaken is volgens mij de ouverture van de toekomst:

Over 50 jaar, dat betekent evolutionair vanavond, leven er hier naar schatting 12-14 miljard mensen op een nagenoeg kaalgevreten, leeggezogen planeet…  Daarnaast zal de impact van klimaatverandering ongetwijfeld toenemen; meer droogte, slechtere oogsten, meer honger en leed, meer vluchtelingen. (Lees interessant VK artikel van Geerten Waling)

Wij leven al zo’n 300,000 jaar op aarde, en wij danken ons bestaansrecht omdat we kunnen denken. Het is volgens mij hoog tijd dat wij evolueren; anders gaan denken. Het is tijd voor de Homo sapiens 2.0.

Maar wat is anders denken?!

In De Nacht dat de Sterren Dansten ga je terug in de tijd, naar 1145, en je ziet, ontdekt de wereld door de ogen van een leuke, spontane andersdenkende middeleeuwse jonge vrouw in Occitanië, nu Zuid-Frankrijk.

Het verhaal neemt je mee op een unieke, boeiende, ontroerende, uitdagende reis door een wereld waar de mensen anders denken. Het verhaal daagt je uit anders te denken, het inspireert.  En het verhaal bezit een goed gedoseerde portie humor.

Lees de recensies, voel het enthousiasme…

Een lezeres (Ingrid ten Boske) plaatste een prachtige vlog over De Nacht dat de Sterren Dansten op YouTube… Voel haar enthousiasme.


Wat is het Vipassana project?

De afgelopen 200 jaar hebben wij veel geleerd. Volgens mij weten wij nu genoeg. Het plan klinkt misschien bizar eenvoudig, ik zie het als de oplossingsrichting!

Het plan: Laten we opnieuw beginnen, wetende wat nu weten. Terug naar de tekentafel!

De aarde is een kosmisch wonder, wij leven in een kosmisch sprookjeslandschap… Als wij willen dat ons sprookje eindigt met “ze leefden nog lang en gelukkig voor de komende 300,000 jaar”, dan zal er iets moeten veranderen. In ons denken.

Neem afstand, bekijk onze Aarde vanuit de ruimte; in die enorme leegte gevuld met gaswolken, exploderende zonnen en rotsblokken draait onze blauwe parel haar rondjes. Zoom in, en je ziet fladderende vlinders, geurende bloemen, in alle kleuren van de regenboog, suikerzoete vruchten etc. etc. Hoeveel bewijzen heb jij nodig?…

Wij bevinden ons volgens mij in het Paradijs, maar wij mogen het niet weten. Wij zijn het product van duizenden jaren gemanipuleer tussen onze oren…

Wat Hemel en Hel betreft; dat is volgens mij hoe wij dit paradijs ervaren.

Wij leven gevangen in een wereld die zich langzaam, maar steeds sneller, richting Hel beweegt. Het Vipassana project heeft als doel de Hemel op aarde.

Onmogelijk? Zolang mensen geloven dat het onmogelijk is, zal het onmogelijk zijn… 🙂

Ik geloof dat het mogelijk is.

Laten wij met alle kennis die wij nu bezitten een nieuwe wereld scheppen! Op een kleine schaal; 100,000 mensen. Een proeftuin voor de toekomst. Het doel, het eindstation, is de Hemel op aarde voor iedereen die daar leeft.

Levend in symbiose, vrijheid, respect, vrede, overvloed en liefde. Een samenleving met de focus op de verre toekomst, geïnspireerd op het boek.

And show, inspire the world… Zo kan/zal een positieve, zichzelf versterkende spiraal ontstaan.

Win De Nacht dat de Sterren Dansten, geschreven door Shantah
bewustwording
De Katharen voorspelling

Bewustwording

Globale bewustwording zie ik als de sleutel naar een positief toekomstbeeld.
100,000 mensen betekent een grootschalig project, het streven is dat het project (nagenoeg volledig) zelfvoorzienend zal zijn.

Een samenleving waar geen ruimte is voor geld, religies, godsdiensten en nationalisme.

Uit de opbrengsten van De Nacht dat de Sterren Dansten wil ik graag mijn steen(tje) bijdragen aan de realisatie.

Zodra het boek grootschalig doorbreekt, doneer ik 80% van de opbrengsten aan de realisatie!

Het klinkt misschien naïef, maar ik geloof dat het kan; op deze mooie manier kunnen wij de wereld veranderen

Alle grote veranderingen zijn klein begonnen.

 

Hoe zie ik het Vipassana Project voor mij?

Wat omvang betreft; 1 persoon/2 ha., dus 200,000 ha, oftewel ca. 40km x 50km, dus een groot gebied. Liefst gelegen in een mild, gunstig klimaat, en voorzien van de volledige basis. Een krimpende gemeenschap, waardoor instroming mogelijk is. Het totaal, maximaal, aantal inwoners staat dus vast.

Ik verwacht dat er vele woongroepen ontstaan, optimale woonkernen bestaan volgens studies uit 100-150 personen, m.a.w. ik verwacht dat er ca. 750/1,000 woonkernen zullen zijn.

Centraal gelegen zie ik het guesthouse, liefst met een ongestoord uitzicht op zonsopkomst en zonsondergang, waar gasten kunnen verblijven. Het streven is dat gasten gratis verblijven, dat kan als het project zelfvoorzienend is. Zolang het project kosten maakt, zullen gasten betalen voor het verblijf.

Door het streven om zelfvoorzienend te zijn, zal het project periodiek meer voedsel produceren dan nodig. Het streven is dat het overtollige voedsel gratis aan de wereld buiten het project wordt verstrekt, dat kan als het project zelfvoorzienend is. Zolang het project kosten maakt, zal het overtollige voedsel worden verkocht.

Deze twee bronnen van inkomsten zullen de kosten van het project moeten dekken. Het is een collectieve verantwoordelijkheid, en er zal volledige transparantie en verantwoordelijkheid zijn. Iedereen heeft volledige inzage in het gehele project.

Het streven is een witte anarchie, een gemeenschap zonder regels en wetten, de hemel op aarde. Dat vraagt om begrip en respect.  Als mensen het begrip of respect missen, dan zijn ze (nog) niet welkom als inwoner of gast.

Wij leven in een kosmisch paradijs… Let the world realise that we can turn this paradise into Heaven or into Hell.

Support a Change?!

Zie jij globale bewustwording ook als de sleutel naar een positief toekomstbeeld?

Zou jij het ook geweldig vinden als het Vipassana Project van de grond komt?

Steun Globale Bewustwording! Connect to the Movement!

Wat het “CO2 probleem” betreft.

CO2 is van levensbelang op aarde, want zonder CO2 is fotosynthese niet mogelijk.

Honderd jaar geleden bereikte het CO2 niveau in de atmosfeer een dieptepunt, veel CO2 was vastgelegd. De mens is uniek, want wij zijn hét organisme dat het vastgelegde CO2 weer in de atmosfeer kan brengen! En dat doen wij momenteel vol enthousiasme.

We moeten wel opletten, want als het CO2 niveau in de atmosfeer boven 2,000 ppm komt, zullen wij (uit)sterven, maar het leven op aarde kan dan weer voor miljarden jaren vooruit.

Het antwoord, de oplossing voor het CO2 probleem, is veel eenvoudiger dan de meeste mensen zich realiseren.

connect to the movement
CO2 en licht

Want voor de laatste 2,3 miljard jaar reguleren de bomen het CO2 niveau in de atmosfeer. Helaas hebben wij 80% van de bossen gekapt, én jaarlijks verdwijnt een oppervlakte van 2x België! Zodoende wordt de globale oppervlakte aan bossen al decennia elk jaar kleiner!

Terwijl de oppervlakte aan bossen, door onze CO2 uitstoot, moet worden vergroot! De buffer moet worden vergroot! De oppervlakte bos moet worden gemaximaliseerd!

Deense onderzoekers hebben al jaren geleden aangetoond dat bomen bij 30C maar liefst 6X zoveel CO2 opnemen, dan dat bij 20C het geval is!!
Zie grafiek links. De rode lijn is het huidige CO2 niveau.

Plant bomen! Organiseer een jaarlijkse GLOBALE BOOMPLANTDAG!
Des te hoger het CO2 niveau, des te meer CO2 de bomen opnemen en omzetten, en des te groter is het afkoelende effect!

Deze prachtige wetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn nog nooit in de media besproken.

Is dat niet vreemd?!

De Nacht dat de Sterren Dansten begint daarom met een klimaat symposium (lees links de verhaallijn!)

Bossen aanplanten is in de meeste gevallen economisch niet interessant, ga maar na, wat is goedkoper: Een boom van 500 jaar kappen of telen?  Daarnaast vraagt de groeiende wereldbevolking uiteraard steeds meer grond, om te wonen én voor voedselproductie. En waarschijnlijk het allerbelangrijkste, vooral in de armere regio’s op aarde kapt de bevolking bomen voor (brand)hout en voor de inkomsten, om zodoende te kunnen voorzien in levensonderhoud. Hun aantal groeit dagelijks…

De globale oppervlakte aan groene longen neemt zodoende al decennia jaarlijks af, én het CO2 niveau stijgt!

Let us try to make a change, voordat de mensheid zichzelf uitroeit.

Er kan veel worden gedaan om globale bebossing te stimuleren en te realiseren!

Connect to the Movement!.. 🙂

Let the world realize that we can turn this cosmic paradise into Heaven or into Hell!

In de Facebookgroep Connect to the Movement kan je meedenken, meepraten, meehelpen.

Door deze pagina te delen via sociale media steun je mij, en steun je een mooie verandering! Deel het met je vrienden!