Shantah's Blog

CO2 probleem, een andere kijk op het grote probleem.

By november 3, 2017 juni 25th, 2020 No Comments

Elke dag is er nieuws in de mainstream media over het CO2 probleem. Al jarenlang probeer ik te begrijpen, te ontcijferen wat het werkelijke probleem is…

Ik zal je uitleggen wat ik bedoel; Ruim 10 jaar geleden bewezen Deense onderzoekers dat planten/bomen véél meer CO2 zullen opnemen als de temperatuur omhoog gaat en het CO2 niveau stijgt.  Bij 30C  nemen planten 6x koolstofdioxide op dan bij 20C!

Tot ZES KEER MEER!!

Deze – volgens mij – revolutionaire onderzoek uitkomsten zijn nog nooit in de mainstream media onder de aandacht gebracht! Daarom vond ik mijn taak om de resultaten te vermelden in De Nacht dat de Sterren Dansten.

Jarenlang heb ik mij afgevraagd waarom dit geweldige nieuws geen vervolg krijgt, laten we bomen, bossen aanplanten, dán daalt het CO2 niveau!

Recentelijk heb ik een ander stukje van de vreemde CO2 puzzel gevonden; al honderd jaar gebruiken de fabrieken het oppervlaktewater om de installaties te kunnen koelen, de warmte wordt afgevoerd. De meeste rivieren zijn zodoende de afgelopen honderd jaar warmer geworden, en de temperatuur blijft stijgen, omdat de productie toeneemt. Alle rivieren eindigen als warme stromen in de oceanen, een gigantisch grote badkuip, de oceanen beslaan 2/3 van de aardoppervlakte. Langzaam stijgt de badwater temperatuur…

CO2 Probleeem

De mainstream  media wil ons doen geloven dat bij de verbranding van fossiele brandstoffen koolstofdioxide vrijkomt, waardoor de temperatuur in de atmosfeer stijgt.

Volgens mij is de waarheid dat bij de verbranding van fossiele brandstoffen CO2 + Warmte vrijkomt (zoals volgens mij iedereen leert op de middelbare school).

Als we massaal bomen gaan planten zal het koolstofdioxide in de atmosfeer beslist dalen, maar volgens mij zal het niet/nauwelijks koeler worden zolang wij de badkuip blijven verwarmen.

Dus zie ik het fout?  Zo nee, waarom bestaat het vreemde CO2 probleem? Wie heeft/hebben er baat bij?

Ik ben er nog niet uit…