Skip to main content

Bijzonder artikel van Wendy Reus

Op Facebook las ik het volgende bericht, dat naadloos aansluit op ‘De Nacht dat de Sterren Dansten’. 

 

𝗗𝗲 𝗸𝗮𝘁𝗵𝗮𝗿𝗲𝗻
WIE ZIJN ANGST OVERWINT IS VRIJ
Vandaag is de dag dat we terug denken aan de ochtend van 16 maart 1244. De dag waarop Montségur zich overgeeft en alle aanwezige bons hommes en bonnes femmes hun geloof in het ‘Evangelie van het Hart’ weigeren af te zweren.
Deze dag staat zowel symbool voor een ‘donker’ tijdperk waarin ons licht niet mocht groeien en door middel van onderdrukking en wrede handelingen teniet werd gedaan, als symbool voor de eeuwige kracht van de Liefde.
De katharen weigerden bekering.
Liever de brandstapel dan jeZelf verloochenen.
Ze blijven trouw aan de WAARHEID en de LIEFDE in hun hart, het Heilige Hart, voor eeuwig verbonden met de Bron.
“De leer van de angst, zo leek het, had gewonnen van de leer van de vrijheid. Maar in het Koninkrijk waarin de katharen geloofden gelden andere regels.
Wie zijn angst overwint, is vrij. Wie vrij is, is onoverwinnelijk. Wie de angst voor de brandstapel overwint is sterker dan wie de burcht inneemt.” (Bram Moerland)
De oude profetie vertelt ons dat ‘de laurier nu in onze tijd weer groen zal worden’.
Velen van jullie zijn die zielen die ruim 700 jaar geleden werden vervolgd, vermoord en onderdrukt vanwege de hoge idealen van zuiverheid en Liefde voor de gehele mensheid.
We zouden terug komen en we zijn teruggekomen. Niet alleen de katharen, maar ook alle andere zielen verbonden aan volkeren die vanuit zuiverheid en vanuit het hart leefden.
We zijn met zovelen! En deze keer gaat het lukken! We zijn krachtiger en hebben geleerd van het verleden. Een ieder neem z’n eigen unieke plek in en doet dat waar hij of zij goed in is.
Gezamenlijk gaan we een nieuwe samenleving herscheppen van Liefde, Eenheid, Waarheid en Vrijheid.
Dankjewel dat jullie hier zijn en voor jullie onvoorwaardelijke Liefde voor de mensheid.
Laat je Licht stralen als nooit tevoren!
Graag deel ik nogmaals de mooie katharen tekst van hun ‘Evangelie van Liefde’:
✨️❤️‍🔥✨️
De katharen leefden een leven van zuiverheid, volledig toegewijd aan 𝗵𝗲𝘁 𝗘𝘃𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗶𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗟𝗶𝗲𝗳𝗱𝗲:
Ze bestaat niet als vaste vorm,
maar slechts door onderlinge overeenstemming van de mensen.
Ze heeft geen leden,
behalve hen die voelen dat ze erbij horen.
Ze heeft geen concurrentie,
want ze wedijvert niet.
Ze heeft geen eerzucht,
want ze wil alleen maar dienen.
Ze trekt geen landsgrenzen,
want dat doet de liefde niet.
Ze kapselt zich niet in,
want ze probeert alle groepen en religies te verrijken.
Ze respecteert alle grote leraren aller tijden
die de waarheid van de liefde openbaarden.
Wie ertoe behoort, oefent de waarheid van de liefde met zijn hele zijn.
Wie ertoe behoort, weet het.
Ze doet geen pogingen anderen te beleren;
ze probeert alleen maar te zijn en door haar zijn te geven.
Ze leeft in de wetenschap dat de hele aarde een levend wezen is en wij een deel ervan zijn.
Ze weet dat de tijd van de laatste ommekeer gekomen is; weg van de ik-gehechtheid,
uit vrije wil terug naar de eenheid.
Ze maakt zich niet met luide stem bekend, maar werkt in het vrije domein van het zijn.
Ze maakt een buiging voor allen die de weg van de liefde deden oplichten en hiervoor hun leven gaven.
Ze laat in haar rijen geen volgorde toe en geen starre opbouw, want de een is niet groter dan de ander.
Ze zegt geen beloning toe,
noch in dit noch in een ander leven,
alleen vreugde van het zijn in liefde.
Haar leden herkennen elkaar aan de wijze van handelen, aan de wijze van zijn en aan de ogen en aan geen ander uiterlijk gebaar dan de broederlijke of zusterlijke omarming.
Ze kennen geen vrees noch schaamte,
en hun getuigenis zal altijd geldig zijn in goede alsook in slechte tijden.
De kerk van de liefde heeft geen geheim,
geen mysterie en geen inwijding, behalve een grote kennis van de macht van de liefde,
omdat de wereld zal veranderen wanneer wij mensen dit willen, maar alleen doordat eerst wijzelf veranderen.
Allen die voelen dat ze erbij horen, horen erbij.
Ze behoren tot de ‘kerk’ van de liefde.
✨️❤️‍🔥✨️
Foto: katharendorp Monforte d’Alba – Piemonte
Met dank aan : Mirjam de Boer

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.