De afgelopen tweehonderd jaar hebben wij veel geleerd. Wij zijn vandaag de gelukkigen, wij beleven een uniek kosmisch wonder. Wij leven op een plekje in het heelal dat we kunnen ervaren als Hemel én als Hel. 

Ik denk dat iedereen ogenblikken kan opnoemen dat het “geluksgevoel” maximaal was. Dat zijn de mooiste momenten van het leven. Het doel van het Vipassana Project is om die geluksmomenten te maximaliseren, zonder ecologische voetafdruk, voor iedereen binnen het project. Dan zal volgens mij ook het collectieve geluksgevoel maximaal kunnen zijn. Dan heeft het project de Hemel op aarde bereikt!

Misschien verklaar je mij voor gek. Een gek met het mooiste doel. Het hoogst haalbare.

Stel dat je verder leest, en begrijpt hoe ik het zie. Misschien word je dan ook gek. Dus ik wil je waarschuwen. Maar stel dat miljoenen mensen verder lezen, en het ook “zien”, begrijpen…

Als je het ook ziet, kan je de facebookpagina “Connect to the Movement”  liken en/of lid  worden, zo zal draagvlak ontstaan. Het ledenaantal staat nu op: …

 

De huidige wereld is gefundeerd op het plunderen van de aarde, én op economische groei. De afgelopen 100 jaar is de  wereldbevolking verachtvoudigd! 8x meer consumenten! De grens is bereikt.

Daarnaast slinken de voorraden op aarde dagelijks, én dat gaat steeds sneller, omdat het aantal mensen groeit.

Het zal misschien nog 50 of zelfs 100 jaar duren voordat we collectief de hel op aarde zullen bereiken. Dat lijkt misschien nog ver in de toekomst, maar evolutionair gezien is het morgen.

De afgelopen tweehonderd jaar hebben we heel veel geleerd, laten we die inzichten in praktijk brengen én zo spoedig mogelijk; dat is het doel van het Vipassana Project:

Zie het leven zoals het werkelijk is. 

(gebaseerd op onze huidige kennis en inzichten)

And let us inspire this world.

De Hemel op aarde.

Het Vipassana Project wordt een samenleving met als doel de Hemel op aarde te realiseren, voor iedereen die er leeft. Een witte anarchie. De tegenpool van de weg die we nu gaan.

Voorlopig bestaat het project slechts in mijn hoofd. Het idee is ontstaan tijdens het schrijven van De Nacht dat de Sterren Dansten.

UIt de opbrengsten van De Nacht dat de Sterren Dansten wil ik graag mijn steen(tje) bijdragen aan de realisatie van het project.

De wereld waarin we leven draait richting Hel.

De wereld waarin wij leven omschrijf ik als “door de donkere pikzwarte wolken aan de horizon schijnt nog de zon, maar de wolken zwellen aan. Flitsende terreurdaden in de verte, van pijn huilende, schreeuwende slachtoffers en donderende presidenten op TV, die overstemd worden door gefrustreerde blanken, negers, joden, palestijnen, moslims, christenen en allerlei andere groepen mensen die tegen elkaar in opstand komen.”

Als deze lijn zich voortzet – en dat zal volgens mij gebeuren tenzij iets structureel verandert, dan zal het leven hier over 100 jaar HEL zijn voor iedereen. Een collectieve beleving van de Hel op aarde. 

Daarom ben ik van mening dat “dit tijdperk” vroeg of laat waarschijnlijk zal eindigen in een zwarte anarchie.

Zwarte anarchie. Wat is dat?

In de samenleving zijn er regels en wetten. Het is de bedoeling dat iedereen de wetten en regels respecteert, opvolgt. Dan is er een leefbare samenleving voor iedereen. Dat is de bedoeling.

Maar des te gefrustreerder, des te armer, des te hongeriger, des te ongelukkiger mensen zijn, des te minder ze zich storen aan wetten en regels.

De reactie vanuit de samenleving is meer handhaving, politie.

In die fase leven wij nu.

De aantallen mensen zullen blijven groeien, de spanningen en versterkingen in handhaving zullen ook stijgen, totdat de maatschappelijke grens is bereikt, dan wint chaos. Dan is er een zwarte anarchie.

Dat is de weg die nu gaan, van pijn, haat, oorlogen en honger.

Een verandering in ons denken.

Het Vipassana Project: Een verandering in ons denken.

De Neandertaler leefde zo’n 20,000 jaar geleden. Wij kijken neer op zijn denken en intelligentie.

Waarschijnlijk dat de toekomstige mens over 30,000 jaar zal neerkijken op ons denken en onze intelligentie.

Om verder te kunnen evolueren is het volgens mij nodig om volledig bevrijdt uit de huidige denkkaders met onze huidige kennis,.opnieuw te beginnen. Hoe zal die samenleving eruit zien?!

Het Vipassana Project is een proeftuin voor de toekomst. Met de bedoeling de rest van de wereld te inspireren. 

Het Vipassana Project is gebaseerd op De Nacht dat de Sterren Dansten

Lees en/of beluister het boek, je krijgt dan ongetwijfeld een goed beeld.

Wij leven in een uniek tijdperk, we zijn in staat om eenvoudig digitaal te verbinden!

En zodoende kunnen we daadwerkelijk veranderingen realiseren!!

Des te meer mensen het zien, en deze blog delen met anderen, des te sneller en sterker zal ons signaal worden, én des te eerder zal Het Vipassana Project een feit zijn!!

Ik hou je op de hoogte!

 

Thank you for sharing!

[vc_single_image image=”2733″ img_size=”medium” add_caption=”yes”]